Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 1. Ôn tập hình bình hành

Bài 1. Ôn tập hình bình hành

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Ôn tập hình bình hành sẽ giúp các em học sinh nắm được các dạng bài về hình bình hành, diện tích hình bình hành.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng 

Hình bình hành ABCD

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Diện tích hình hình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao.

S = a x h

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1: Một hình bình hành có cạnh đáy là 45m, tăng các cạnh đáy của hình bình hành này thêm 5m thì được hình bình hành mới có diện tích hơn diện tích hình bình hành ban đầu là 180m2. Hãy tính diện tích hình bình hành ban đầu.

Ví dụ 2: Tính diện tích hình bình hành ban đầu biết nó có cạnh đáy là 70cm, nếu giảm các cạnh đáy của nó đi 18cm thì được hình bình hành mới có diện tích nhỏ hơn diện tích hình bình hành ban đầu là 660cm2

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)