Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 1. Ôn tập số tự nhiên (tiết 1)

Bài 1. Ôn tập số tự nhiên (tiết 1)

1. Ôn tập số các số hạng trong dãy, số chẵn, số lẻ

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Ôn tập số tự nhiên (tiết 1) sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về:

- Phân biệt số và chữ số

- Số chẵn, số lẻ.

- Số các số hạng trong một dãy số.        

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

- Trong hệ thập phân có tất cả 10 chữ số đó là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

- Từ 10 chữ số này có thể lập được vô số các số tự nhiên.

- Trong dãy số tự nhiên, hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

- Có 10 số có 1 chữ số.

- Có 90 số có 2 chữ số

- Có 900 số có 3 chữ số.

- Có 9000 số có 4 chữ số.

- Số chẵn là số có chữ số hàng đơn vị là 0, 2, 4, 6, 8.

- Số lẻ là số có chữ số hàng đơn vị là 1, 3, 5, 7.

- Số các số hạng trong dãy số tăng dần bằng (số cuối - số đầu): khoảng cách + 1

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1: Tính số số hạng của dãy số sau: 1, 5, 9, 13, 17, …, 69, 73.

Ví dụ 2. Tìm x biết 53 < x< 61:

a. x là số chẵn

b. x là số lẻ

c. x là số tròn chục

Ví dụ 3. Cho các chữ số 0; 1; 2; 3. Hãy lập các số có bốn chữ số khác nhau từ các số đã cho.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)