Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 1. Ôn tập tỉ số

Bài 1. Ôn tập tỉ số

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Tỉ số sẽ giúp các em học sinh nắm được dạng bài về:

- Tỉ số của hai số

- Tìm giá trị phân số của một số

- Tìm một số biết giá trị của phân số

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

Ví dụ: Một bạn có 5 quyển vở và 8 quyển sách.

Ta nói: Tỉ số của số quyển vở và quyển sách là 5 : 8 hay \[\dfrac{5}{8}\]

Tỉ số này cho biết số vở bằng \[\dfrac{5}{8}\] số sách 

Tỉ số của số quyển sách và quyển vở là 8 : 5 hay \[\dfrac{8}{5}\]

Tỉ số này cho biết số quyển sách bằng \[\dfrac{8}{5}\] số vở

Vậy tỉ số của a và b là a : b hay \[\dfrac{a}{b}\] (b khác 0)

Tìm phân số của một số:

Ta lấy số đó nhân với phân số.

Tìm một số biết giá trị của phân số:

Ta lấy giá trị phân số đó chia cho phân số.

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Mai có một số bông cúc, Mai tặng Hoa một nửa số hoa mà Mai có, tặng Bình một nửa số còn lại. Cuối cùng Mai còn 7 bông hoa. Hỏi Mai đã tặng mỗi bạn bao nhiêu bông hoa?

Ví dụ 2. Có tất cả 720kg gạo gồm ba loại, \[\dfrac{1}{6}\] số gạo là gạo loại 1, \[\dfrac{3}{8}\] số gạo là loại 2, còn lại là gạo loại 3. Tính số kg gạo mỗi loại.

Ví dụ 3. Tìm một số biết \[\dfrac{1}{6}\] số đó bằng 15.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)