Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 1. Ôn tập về đo khối lượng

Bài 1. Ôn tập về đo khối lượng

1. Bài tập 1

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Ôn tập về đo khối lượng sẽ giúp các em nắm được những kiến thức về các đơn vị đo khối lượng:

  • Yến, tạ, tấn
  • Đề-ca-gam, héc-tô-gam
  • Bảng đơn vị đo khối lượng

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

a) Đề-ca-gam; héc-tô-gam

Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm gam, người ta còn dùng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam

Đề-ca-gam viết tắt là dag

Héc-tô-gam viết tắt là hg

1dag = 10g

1hg = 10 dag

1hg = 100g

b) Bảng đơn vị đo khối lượng


Hai đơn vị đo khối lượng liền kề nhau gấp (kém) nhau 10 lần.

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Tính

 135 tấn  -  49 tấn = ..............                               215 tạ  +   37 tạ    =  ................

 198 hg   : 6          = ..............                                47 dag  x 7          =  ..............

 350 g +  75 g       = ..............                                427 hg   : 7         = ...............

Ví dụ 2. Có 3 túi hoa quả, biết túi hoa quả thứ nhất và thứ 2 có khối lượng tổng cộng 10 kg, túi thứ hai và túi thứ ba có khối lượng là 9 kg, túi thứ ba và thứ nhất có khối lượng tổng cộng là 7 kg. Hỏi mỗi túi nặng bao nhiêu kg hoa quả?

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)