Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 1. Ôn tập về phân số (tiết 1)

Bài 1. Ôn tập về phân số (tiết 1)

1. Bài tập cách đọc, viết phân số và phân số bằng nhau

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Ôn tập về phân số (tiết 1) sẽ giúp các em học sinh nắm được các dạng bài về phân số:

- Bài tập cách đọc, viết phân số và phân số bằng nhau

- Bài tập rút gọn phân số

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng 

- Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

- Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

- Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:

+ Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

+ Chia tử và mẫu cho số đó

+ Cứ làm như thế cho đến khi phân số tối giản.

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Viết các phân số:

a) Bốn phần bảy

b) Năm phần tám

c) Mười bảy phần chín

Ví dụ 2. Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số

a) 6 : 7                                b) 4 : 5                               c) 12 : 13

Ví dụ 3. Rút gọn các phân số sau: \[\frac{4}{6};\frac{12}{14};\frac{6}{15};\frac{8}{24}\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)