Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 10. Tính chất cơ bản của phép chia

Bài 10. Tính chất cơ bản của phép chia

1. Bài tập tính bằng hai cách

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Tính chất cơ bản của phép chia sẽ giúp các em học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về phép chia:

- Chia một tổng cho một số

- Chia một số cho một tích

- Chia một tích cho một số

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng 

- Chia một tổng cho một số:   (a + b) : c = a : c + b : c

- Một hiệu chia một số:          (a - b) : c = a : c - b : c

- Một số chia cho một tích      a : (b x c) = a : b : c

- Một tích chia cho một số      (a x b) : c = (a : c) x b = a x (b : c)

- Một số chia cho một thương: a : (b : c) = a : b x c

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1: Tính bằng hai cách:

a) (35 + 7) :7                       b) 2205 : (35 x 7)                          c) (84 - 35) : 7

Ví dụ 2. Tính nhanh

a) 25 x 36 : 9                       b) 36 : 4 + 28 : 4 - 24 : 4                c) 321 : 3 - 21 : 3

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)