Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 11. Tìm thành phần chưa biết của phép tính

Bài 11. Tìm thành phần chưa biết của phép tính

1. Bài tập tìm thành phần chưa biết

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Tìm thành phần chưa biết của phép tính sẽ giúp các em học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về bài tìm x:

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng 

1. Tổng = số hạng + số hạng

Số hạng = Tổng - số hạng

Ví dụ: x + 15 = 20

          x = 20 - 15

          x = 5

2. Hiệu = Số bị trừ - số trừ

Số bị trừ = Hiệu - số trừ

Số trừ = Số bị trừ - hiệu

Ví dụ: 15 - x = 12

           x       = 15 - 12

           x       = 3

3. Tích = Thừa số x thừa số

Thừa số = Tích : thừa số

Ví dụ: 15 x a = 30

           a = 30 : 15

           a = 2

4. Thương = Số bị chia : số chia

Số bị chia = Thương x số chia

Số chia = Số bị chia : thương

Ví dụ: 54 : x = 2

          x = 54 : 2

          x = 27

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1: Tìm y

a) y + 120 = 430                                      b) y - 209 = 486                          c) 40 x y = 1400                                     d) 846 : y = 18

Ví dụ 2. Tìm y

a) y x 24 = 3027 + 2589                           b) y : 5 = 246 x 185                     c) 134260 : x = 13230 : 24

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)