Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 12. Ôn tập biểu thức chứa chữ và thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức

Bài 12. Ôn tập biểu thức chứa chữ và thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức

Bài tập tính giá trị biểu thức

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Ôn tập biểu thức chứa chữ và thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức sẽ giúp các em học sinh nắm được các dạng bài:

- Tính giá trị của biểu thức

- Tính giá trị của biểu thức chứa chữ

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng 

- Tính giá trị của biểu thức: Ta thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải, nhân chia trước cộng trừ sau.

- Tính giá trị của biểu thức chứa chữ: Ta thay các giá trị chữ vào biểu thức rồi tính

Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức A = 13 + n x 2 với n = 2

Với n = 2 thì A = 13 + 2 x 2 = 13 + 4 = 17

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1: Tính giá trị của biểu thức

a) 1245 + 120 - 430

b) 2527 - 209 + 486

c) 40 x 35 + 1400

d) 846 : 47 + 18 - 21

Ví dụ 2. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức:

a) Hiệu của a và b chia cho c với a = 4895, b = 1025, c = 5

b) m nhân với tổng của n và p với m = 9, n = 1069, p = 2175

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)