Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 13. Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Bài 13. Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Dạng bài tìm trung bình cộng

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Ôn tập về tìm số trung bình cộng sẽ giúp các em học sinh nắm được các dạng bài:

- Tìm trung bình cộng của các số

- Tìm tổng khi biết trung bình cộng

- Tìm trung bình cộng của dãy số cách đều

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng 

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của các số: 1, 5, 8, 10, 

Giải: 

Tổng của các số là: 1 + 5 + 8 + 10  = 24

Số các số hạng là : 4

Vậy trung bình cộng của các số đã cho là: 24 : 4 = 6

Phương pháp giải bài toán trung bình cộng

+ Xác định các số hạng có trong bài toán

+ Tính tổng các số hạng vừa tìm được

+ Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số các số hạng có trong bài toán

- Tìm một số khi biết trung bình cộng của hai hay nhiều số:

+ Tổng của hai hay nhiều số bằng trung bình cộng đó nhân với số số hạng

+ Tìm số chưa biết

- Tổng = Trung bình cộng x số số hạng

- Trung bình cộng của dãy số cách đều = Trung bình cộng của số đầu và số cuối của dãy.

- Nếu dãy có lẻ số, trung bình cộng là số chính giữa của dãy.

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Trung bình cộng của 3 số là 28. Tính tổng của 3 số đó.

Ví dụ 2. Cho trung bình cộng của hai số bằng 45, biết một số bằng 30. Tìm số còn lại.

Ví dụ 3: Tìm 5 số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng bằng 191.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)