Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 14. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Bài 14. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Bài tập 1 và 2

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Tìm hai số khi biết tổng và hiệu sẽ giúp các em học sinh nắm được các dạng bài tìm hai số nếu biết tổng và hiệu.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng 

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 20. Tìm hai số đó.

Cách thứ nhất:

Bài giải:

Hai lần của số bé là:  70 - 20 = 50

Số bé là:                  50 : 2 = 25

Số lớn đó là:             25 + 10 = 35

                 Đáp số: Số lớn: 45.

                             Số bé: 25

Cách thứ hai:

Hai lần số lớn đó là:   70 + 20 = 90

Số lớn là:                  90 : 2 = 45

Số bé là:                   45 - 20 = 25

                Đáp số: Số lớn: 40

                            Số bé: 30

Tổng = Số lớn + số bé

Hiệu = Số lớn - số bé

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Số bé = (tổng - hiệu) : 2

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Biết trung bình cộng của hai số bằng 48, số bé kém số lớn 12 đơn vị. Tìm hai số đó.

Ví dụ 2. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chi vi của hình vuông là 64cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 2cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Ví dụ 3. Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 5 năm nữa tổng số tuổi của mẹ và con là 46 tuổi. Tính tuổi của con và mẹ hiện nay.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)