Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 2. Ôn tập hình thoi

Bài 2. Ôn tập hình thoi

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Ôn tập hình thoi sẽ giúp các em học sinh nắm được những dạng bài về hình thoi, diện tích hình thoi.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng 

1. Hình thoi

Hình thoi ABCD có:

- Cạnh AB song song với cạnh DC

- Cạnh BC song song với cạnh AD

- AB = BC = CD = DA

2. Công thức tính diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi bằng 1 nửa tích của 2 đường chéo

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1: Một hình thoi có hiệu độ dài hai đường chéo là 15 cm. Biết đường chéo thứ nhất gấp 4 lần đường chéo thứ hai. Tinh diện tích hình thoi đó.

Ví dụ 2: Hình bình hành A có độ dài đáy là 8 dm, chiều cao là 3 dm. Hình thoi B diện tích bằng diện tích của hình bình hành A và có độ dài một đường chéo là 6 dm. Tính dộ dài đường chéo còn lại.

Ví dụ 3: Một miếng đất hình thoi có chu vi là 100 m, độ dài hai đường chéo là 30 m và 40 m. Tính chiều cao miếng đất của hình thoi.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)