Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 2. Ôn tập số tự nhiên (tiết 2)

Bài 2. Ôn tập số tự nhiên (tiết 2)

1. Ôn tập cấu tạo hàng, lớp

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Ôn tập số tự nhiên (tiết 2) sẽ giúp các em nắm được những kiến thức về:

- Cấu tạo hàng.

- Cấu tạo lớp.      

- Cách đọc các số tự nhiên.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

- Các hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm thì hợp thành lớp đơn vị.

- Các hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn thì hợp thành lớp nghìn.

 Muốn đọc số tự nhiên ta làm như sau:

– Tách số cần đọc thành từng lớp theo thứ tự từ phải sang trái, mỗi lớp có 3 chữ số.

–  Đọc từ trái sang phải theo lớp kèm theo tên lớp.

–  Lớp nào, hàng nào không có đơn vị thì có thể không cần đọc.

 II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1: Đọc các số sau: 1223; 343454; 45465; 16788; 45678

Ví dụ 2.

a) Các em hãy đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào:

46 323; 56 035; 123 345; 305 783; 960 333.

b) Giá trị của chữ số 7 trong các số sau: 74455; 67899; 124357; 465478

Ví dụ 3. Viết mỗi số sau thành tổng: 32434; 4345; 564575

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)