Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 2. Ôn tập về phân số (tiết 2)

Bài 2. Ôn tập về phân số (tiết 2)

1. Quy đồng mẫu số hai phân số

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Ôn tập về phân số (tiết 2) sẽ giúp các em học sinh nắm được các dạng bài về phân số:

- Quy đồng mẫu số hai phân số

- Quy đồng mẫu số ba phân số

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng 

Quy đồng mẫu số hai phân số:

- Tìm MSC của mẫu

- Tìm thừa số phụ để nhân vào các phân số

- Quy đồng

Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số sau: \[\frac{2}{5};\frac{3}{4}\] 

MSC: 20

      \[\frac{2}{5}=\frac{2\times 4}{5\times 4}=\frac{8}{20}\]

      \[\frac{3}{4}=\frac{3\times 5}{4\times 5}=\frac{15}{20}\]

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Quy đồng mẫu số các phân số:

a) \[\frac{4}{6}\] và \[\frac{12}{14}\]                                  b) \[\frac{6}{15}\] và \[\frac{8}{24}\]

Ví dụ 2. Quy đồng mẫu số các phân số:

a) \[\frac{4}{6}\] và \[\frac{12}{14}\];\[\frac{6}{15}\]                                        b) \[\frac{1}{3}\] và \[\frac{1}{4}\];\[\frac{4}{5}\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)