Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 2. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài 2. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó sẽ giúp các em học sinh nắm được dạng bài về bài toán tổng tỉ. 

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

Cách giải bài toán tổng tỉ:

- Tìm tổng hai số (nếu ẩn tổng)

- Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ)

- Vẽ sơ đồ

- Tìm tổng số phần bằng nhau

- Số bé = tổng : tổng số phần x số phần của số bé

- Số lớn bằng = Tổng - số bé

Ví dụ. Tìm hai số biết tổng của hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là \[\dfrac{2}{3}\].

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Số bé là:   100 : 5 x 2 = 40

Số lớn là: 100 : 5 x 3 = 60

Đáp số: Số bé: 40

            Số lớn: 60

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1Trung bình cộng của 3 số là 75. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất. Tính số thứ 2 biết rằng số đó kém số thứ ba 4 lần.

Ví dụ 2. Một người có 1 tạ rưỡi gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ. Sau khi bán 15kg gạo nếp và 35kg gạo tẻ thì còn lại số gạo nếp bằng \[\frac{2}{3}\] số gạo tẻ. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)