Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 3. Góc. Các đường thẳng vuông góc, các đường thẳng song song

Bài 3. Góc. Các đường thẳng vuông góc, các đường thẳng song song

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài giảng Góc. Các đường thẳng vuông góc, các đường thẳng song song sẽ giúp các em làm thành thạo các dạng bài về góc và hai đường thẳng:

- Góc, góc nhọn, góc tù, góc bẹt

- Hai đường thẳng vuông góc

- Hai đường thẳng song song

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Góc

 

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB. 

Góc nhọn bé hơn góc vuông

Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON

Góc tù lớn hơn góc vuông 

Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD

Góc bẹt bằng hai góc vuông.

2. Hai đường thẳng vuông góc, song song.

- Hai đường thẳng CD và MN vuông góc với nhau 

- Hai đường thẳng AB và MN vuông góc với nhau 

- Hai đường thẳng CD và AB song song với nhau chúng không bao giờ cắt nhau.

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Hãy kể tên các góc nhọn, góc tù, góc vuôgn, góc bẹt trong hình vẽ dưới đây:

Ví dụ 2. Cho hình vẽ:

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E.

b) Kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có là góc vuông hay không.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)