Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 3. Ôn tập về phân số (tiết 3)

Bài 3. Ôn tập về phân số (tiết 3)

1. So sánh hai phân số

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Ôn tập về phân số (tiết 3) sẽ giúp các em học sinh nắm được các dạng bài về phân số:

- So sánh phân số

- Sắp xếp theo thứ tự.

 

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng 

Trong hai phân số có cũng mẫu số:

- Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

- Phân số nào có tử bé hơn thì bé hơn

- Nếu tử số bằng nhau thì hia phân số đó bằng nhau.

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Ví dụ: So sánh hai phân số \[\frac{2}{5};\frac{3}{4}\] 

Ta quy đồng mẫu số hai phân số:

      \[\frac{2}{5}=\frac{2\times 4}{5\times 4}=\frac{8}{20}\]

      \[\frac{3}{4}=\frac{3\times 5}{4\times 5}=\frac{15}{20}\]

Vì 8 < 15 nên \[\frac{8}{20}\] < \[\frac{15}{20}\]

Vậy \[\frac{2}{5}\] < \[\frac{3}{4}\] 

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. So sánh các phân số:

a) \[\frac{4}{6}\] và \[\frac{12}{14}\]                                  b) \[\frac{6}{15}\] và \[\frac{8}{24}\]

Ví dụ 2. Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) \[\frac{4}{6}\] và \[\frac{12}{14}\];\[\frac{6}{15}\]        b) \[\frac{1}{3}\] và \[\frac{1}{4}\];\[\frac{4}{5}\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)