Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 3. Ôn tập về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài 3. Ôn tập về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Ôn tập về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó sẽ giúp các em học sinh làm thành thạo dạng toán hiệu - tỉ.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

Cách giải bài toán hiệu tỉ:

- Tìm hiệu hai số (nếu ẩn hiệu)

- Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ)

- Vẽ sơ đồ

- Tìm hiệu số phần bằng nhau

- Số bé = Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số bé

- Số lớn bằng = Số bé + Hiệu

Ví dụ: Tìm hai số biết, tỉ số của hai số đó là \[\dfrac{1}{5}\], hiệu của hai số là 100.

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 1 = 4 (phần)

Số bé là:   100 : 4 x 1 = 25

Số lớn là:  100 : 4 x 5 = 125

Đáp số: Số bé: 25

            Số lớn: 125

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Một lớp học có \[\frac{1}{3}\] số học sinh nam bằng \[\frac{1}{5}\] số học sinh nữ. Biết số nam ít hơn số nữ 12 người. Hỏi có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Ví dụ 2. Tìm hai số a và b biết, a lớn hơn b 60 đơn vị. Nếu giảm số a đi một nửa thì thương của a và b là 32. Tìm hai số đó.

Ví dụ 3. Biết tuổi con gồm bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ gồm bấy nhiêu tuần, biết mẹ hơn con 30 tuổi. Tìm tuổi mẹ và tuổi con.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)