Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 3. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Bài 3. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

1. So sánh các số tự nhiên và xếp thứ tự các số tự nhiên

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài tập tự luyện

Làm Online

Giới thiệu bài học

Bài giảng So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên sẽ giúp các em học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về:

- So sánh các số tự nhiên với nhau.

- Cách sắp xếp thứ tự các số tự nhiên.     

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

1. So sánh các số tự nhiên

Trong hai số tự nhiên:

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì là số lớn hơn

- Nếu hai số tự nhiên có số chữ số bằng nhau thì ta đi so sánh từng cặp chữ số của chúng trong cùng một hàng kể từ trái sang phải của số đó.

- Nếu hai số tự nhiên có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng mà đều bằng nhau thì hai số đó được gọi là bằng nhau

2. Sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

- Sắp xếp theo thứ tự tăng dần các số tự nhiên

- Sắp xếp theo thứ tự giảm dần các số tự nhiên

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1: So sánh các số sau:

a) 100 và 99

b) 10135 và 12345;

c) 14360 và 14390

Ví dụ 2. Cho các số: 9782; 9874; 9742; 9823

a) Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé

b) Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài tập tự luyện

Làm Online

Phản hồi của học sinh (5)

Cao Văn Thanh 08-01-2019 Trả lời

con chào cô, cô ơi cứ số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn ạ