Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 4. Phép cộng phân số

Bài 4. Phép cộng phân số

1. Bài tập 1

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Phép cộng phân số sẽ giúp các em học sinh nắm được các dạng bài về phép cộng phân số:

- Phép cộng hai phân số cùng mẫu số

- Phép cộng hai phân số khác mẫu số.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng 

Phép cộng hai phân số cùng mẫu số

Ta lấy tử số cộng với nhau còn mẫu số giữ nguyên.

Ví dụ 1: Tính \[\frac{3}{5}\] + \[\frac{1}{5}\]  

Ta có:  \[\frac{3}{5}\] + \[\frac{1}{5}\] = \[\frac{3 + 1}{5}\] = \[\frac{4}{5}\]

Phép cộng hai phân số khác mẫu số.

- Ta quy đồng mẫu số hai phân số

- Cộng hai phân số vừa quy đồng mẫu số.

Ví dụ 2: Tính \[\frac{1}{2}\] + \[\frac{1}{3}\]

Quy đồng mẫu số hai phân số 

\[\frac{1}{2}=\frac{1\text{x}3}{2\text{x}3}=\frac{3}{6}\]

\[\frac{1}{3}=\frac{1\text{x}2}{2\text{x}3}=\frac{2}{6}\]

Cộng hai phân số: \[\frac{1}{2}\] + \[\frac{1}{3}\] = \[\frac{3}{6}\] + \[\frac{2}{6}\] = \[\frac{5}{6}\]

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Cộng các phân số:

a) \[\frac{5}{6}\] + \[\frac{13}{14}\]                                  b) \[\frac{6}{15}\] + \[\frac{8}{25}\]

Ví dụ 2. Thực hiện phép tính.

a) \[\frac{7}{6}\] + \[\frac{1}{6}\]                                      b) \[\frac{7}{13}\] + \[\frac{5}{13}\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)