Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 5. Phép cộng, phép trừ. Các tính chất của phép tính cộng, trừ.

Bài 5. Phép cộng, phép trừ. Các tính chất của phép tính cộng, trừ.

1. Phép cộng, phép trừ và tính chất của phép tính

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Phép cộng, phép trừ. Các tính chất của phép tính cộng, trừ sẽ giúp các em học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về:

- Phép cộng hai hay nhiều số tự nhiên.

- Phép trừ hai hay nhiều số tự nhiên.

- Các tính chất của phép tính cộng, trừ các số tự nhiên.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Phép cộng 

Khi thực hiện phép cộng ta cộng theo thứ tự từ phải sang trái

2. Phép trừ

Khi thực hiện phép trừ ta trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

3. Tính chất của phép cộng, phép trừ.

- Tính chất giao hoán:  A + B = B + A

- Tính chất kết hợp:   A + B + C = (A + B) + C

                                               = A + (B + C)

                                               = B + (A + C)

- Tính chất dấu ngoặc:

Tính chất 1: A + (B + C) = A + B + C

Tính chất 2: A -  (B + C) = A - B - C

Tính chất 3: A + (B - C)  = A + B - C

Tính chất 4: A -  (B - C)  = A - B + C

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính

a) 10592 + 79438                                             b) 80200 - 19194

Ví dụ 2. Tìm x

a) x + 124 = 343                                               b) x - 435 = 576

Ví dụ 3. Tính nhanh

a) 1255 + 436 + 145                                        b) 2018 - (2018 - 675)

c) 121 + 85 + 15 + 469                                    d) 515 + 963 +18 - 15 - 63 + 12

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)