Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 5. Phép trừ phân số

Bài 5. Phép trừ phân số

1. Bài tập tính

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Phép trừ phân số sẽ giúp các em học sinh nắm được các dạng bài về phép trừ phân số:

- Phép trừ hai phân số cùng mẫu số

- Phép trừ hai phân số khác mẫu số.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng 

Phép trừ hai phân số cùng mẫu số

Ta lấy tử số trừ với nhau còn mẫu số giữ nguyên.

Ví dụ 1: Tính \[\frac{3}{5}\] - \[\frac{1}{5}\]

Ta có: \[\frac{3}{5}\] - \[\frac{1}{5}\] = \[\frac{3 - 2}{5}\] = \[\frac{1}{5}\]

Phép trừ hai phân số khác mẫu số.

- Ta quy đồng mẫu số hai phân số.

- Trừ hai phân số vừa quy đồng mẫu số.

Ví dụ 2: Tính \[\frac{4}{5}\] - \[\frac{2}{3}\]

Quy đồng mẫu số hai phân số 

\[\frac{4}{5}=\frac{4\text{x}3}{5\text{x}3}=\frac{12}{15}\]

\[\frac{2}{3}=\frac{2\text{x}5}{5\text{x}3}=\frac{10}{15}\]

Trừ hai phân số: \[\frac{4}{5}\] - \[\frac{2}{3}\] = \[\frac{12}{15}\] - \[\frac{10}{15}\] = \[\frac{2}{15}\]

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Thực hiện phép tính.

a) \[\frac{5}{6}\] + \[\frac{13}{14}\] - \[\frac{1}{6}\]                       b) \[\frac{11}{15}\] - \[\frac{8}{25}\] + \[\frac{5}{13}\]

Ví dụ 2. Thực hiện phép tính.

a) \[\frac{7}{6}\] - \[\frac{1}{6}\] - \[\frac{5}{13}\]                          b) (\[\frac{7}{13}\] + \[\frac{5}{13}\]) - \[\frac{5}{13}\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)