Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 6. Phép nhân, phép chia phân số

Bài 6. Phép nhân, phép chia phân số

1. Bài tập 1+2

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Phép nhân, phép chia phân số sẽ giúp các em học sinh nắm được các dạng bài về phân số:

- Phép nhân hai phân số 

- Phép chia hai phân số 

- Cách rút gọn khi thực hiện nhân chia phân số

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng 

Muốn nhân phân số cho phân số

Các em thực hiện nhân tử với tử và mẫu với mẫu, sau đó rút gọn tối giản phân số.

Muốn chia phân số cho phân số các em thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Đảo ngược phân số chia ( Đảo tử số thành mẫu số và mẫu số thành tử số).

Bước 2: Nhân phân số chia (đã đảo ngược) với phân số bị chia (tử nhân với tử và mẫu nhân với mẫu).

Bước 3: Tối giản phân số.

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Thực hiện phép tính.

a) \[\frac{5}{6}\] x \[\frac{13}{14}\] x \[\frac{1}{6}\]                       b) \[\frac{11}{15}\] x \[\frac{8}{25}\] x \[\frac{5}{13}\]

Ví dụ 2. Thực hiện phép tính.

a) \[\frac{7}{6}\] x \[\frac{1}{6}\] : \[\frac{5}{13}\]                          b) (\[\frac{7}{13}\] : \[\frac{5}{13}\]) x \[\frac{5}{13}\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)