Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 7. Phép nhân (tiết 2)

Bài 7. Phép nhân (tiết 2)

1. Phép nhân nhẩm với 11; 10; 100; 1000,.... Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Phép nhân (tiết 2) sẽ giúp các em học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về:

- Nhân với 10, 100, 1000,...

- Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

- Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

1. Nhân với 10, 100, 1000,...

Khi nhân số tự nhiên với 10; 100; 1000;... ta chỉ việc viết thêm vào bên phải số đó 1; 2; 3; ... chữ số 0 

2. Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

a) 26 x 11

- Ta lấy 2 cộng 6 bằng 8

- Viết 8 vào giữa hai chữ số của, được 286

b) 49 x 11

- Ta lấy 4 cộng 9 bằng 13

- Viết 3 vào giữa hai chữ số của 49, được 439

- Thêm 1 vào 4 của 428 được 539

3. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Tính 1345 x 20 = ?

Nhân 1345 x 2 được 2690. Sau đó viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 2690, được 26900

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1: Tính

a) 245 x 10                             b) 910 x 100                      c) 48 x 1000

Ví dụ 2: Tính nhẩm

a) 25 x 11                               b) 35 x 11                          c) 93 x 11

Ví dụ 3:

a) 24312 x 20                         b) 1444 x 30                     c) 576 x 50

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)