Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 8. Tính chất cơ bản của phép nhân

Bài 8. Tính chất cơ bản của phép nhân

1. Ôn tập tính chất cơ bản của phép nhân

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Tính chất cơ bản của phép nhân sẽ giúp các em học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về tính chất của phép nhân:

- Tính chất giao hoán

- Tính chất kết hợp

- Nhân một số với một hiệu

- Nhân một số với một tổng.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

1. Tính chất giao hoán

              a x b = b x a

2. Tính chất kết hợp

              a x b x c = (a x b) x c 

3. Nhân một số với một hiệu

              a x (b - c) = a x b - a x c

4. Nhân một số với một tổng.

             a x (b + c) = a x b + a x c

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1: Tính 

a) 2 x 3 x 5 

b) 75 x 183 - 75 x 83

c) 45 x 15 + 45 x 85

d) 10 x (17 + 41)

Ví dụ 2: Tính bằng hai cách 

a) 461 x 42 + 461 x 58

b) 396 x 37 - 396 x 17

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)