Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Ôn luyện Toán lớp 4 > Bài 9. Ôn tập phép chia

Bài 9. Ôn tập phép chia

1. Phép chia cho số có một và hai chữ số

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Phép chia sẽ giúp các em học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về phép chia:

- Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

- Chia cho số có hai chữ số

- Chia cho số có ba chữ số.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng 

- Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba,... chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.

- Chia cho số có hai, ba chữ số:

Chia theo thứ tự từ trái sang phải.

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1: Tính. 

a) 350 : 50                              b) 45000 : 150                    c) 966 : 42                           d) 51500 : 125

Ví dụ 2: Tìm a

a) 45 x a = 540                       b) 507 : a = 39                   c) 14008 : a = 103

Ví dụ 3: Tính bằng hai cách:

a) 30135 : (35 x 7)                 b) 129888 : ( 48 x 6)

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)