Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CHƯƠNG 4. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Trang chủ > Lớp 9 > Vật Lí > Ôn luyện Vật Lí lớp 9 > Bài 3. Đoạn mạch nối tiếp

Bài 3. Đoạn mạch nối tiếp

1. Lý thuyết - Bài tập 1,2

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài giảng Đoạn mạch nối tiếp sẽ giúp các em nắm được các dạng bài cơ bản:

- Các dạng bài tập về tính giá trị của cường độ của đoạn mạch nối tiếp

- Dạng bài tập áp dụng công thức tính hiệu điện thế và điện trở tương đương 

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Lý thuyết

Đoạn mạch nối tiếp

              \[{R_1}nt{R_2}\]

Cường độ dòng điện

\[I = {I_1} = {I_2} = ...\]

Hiệu điện thế

\[U = {U_1} + {U_2} + ... + {U_n}\]

Điện trở tương đương

\[{R_{td}} = {R_1} + {R_2} + ... + {R_n}\]

Hệ quả

\[\frac{U}{{{R_{td}}}} = \frac{{{U_1}}}{{{R_1}}} = \frac{{{U_2}}}{{{R_2}}} = ... = \frac{{{U_n}}}{{{R_n}}}\]

II. Ví dụ trong bài giảng

VD. Đặt hiều điện thế U=10V vào hai đầu đoạn mạch gồm \[{R_1} = 30\Omega \], \[{R_2} = 20\Omega \] mắc nối tiếp với nhau. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua mạch.

Giải

\[{R_{td}} = {R_1} + {R_2} = 50\Omega \]

\[I = \frac{U}{{{R_{td}}}} = \frac{{10}}{{50}} = 0,2A\]

VD. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết \[{R_1} = 5\Omega \], \[{R_2} = 10\Omega \], \[I = 0,3A\]. Tính \[U,{U_1},{U_2}\]

Giải

\[{R_{td}} = {R_1} + {R_2} = 15\Omega \]

\[U = I.{R_{td}} = 0,3.15 = 4,5\]

\[I = {I_1} = {I_2} = 0,3A\]

\[{U_1} = {I_1}{R_1} = 0,3.5 = 1,5V\]

\[{U_2} = U - {U_1} = 3V\]

Hoặc \[{U_2} = {I_2}{R_2} = 0,3.10 = 3V\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)