Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CHƯƠNG 4. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Trang chủ > Lớp 9 > Vật Lí > Ôn luyện Vật Lí lớp 9 > Bài 6. Sự phụ thuộc điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu dây dẫn

Bài 6. Sự phụ thuộc điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu dây dẫn

1. Lý thuyết - Bài 1-2

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài giảng Sự phụ thuộc điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu dây dẫn sẽ giúp các em nắm được các dạng bài cơ bản:

- Công thức tính điện trở của dây dẫn

- Dạng bài tập tính các đại lượng vật lý của dây dẫn

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

- Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây

\[R = \rho \frac{l}{S}\]

Trong đó: R: điện trở của dây dẫn (Ω)

                 l: chiều dài dây (m)

                S: tiết diện dây (\[{m^2}\])

                \[\rho \]: điện trở suất của vật liệu làm dây (Ωm)

Phương pháp giải:

Bài tập tìm \[R,\rho ,l,S\]

1. Áp dụng công thức \[R = \rho \frac{l}{S}\] \[ \Rightarrow \] đại lượng cần tìm

2. Tinh các đại lượng

+ Tiết diện S

\[S = \pi {r^2} = \pi \frac{{{d^2}}}{4}\]

+ Chu vi C

\[C = 2\pi r = \pi d\]

+ Đổi đơn vị

II. Ví dụ trong bài giảng

Bài 1. Một dây dẫn có chiều dài 2m, đường kính 1mm, được làm bằng thép có điện trở suất \[{3.10^{ - 7}}\Omega m\]. Tính điện trở của dây

Giải

Ta có

\[S = \pi \frac{{{d^2}}}{4} = \pi \frac{{{{({{10}^{ - 3}})}^2}}}{4} = \frac{\pi }{4}{.10^{ - 6}}({m^2})\]

Điện trở của dây 

\[R = \rho \frac{l}{S} = {3.10^{ - 7}}\frac{2}{{\frac{\pi }{4}{{.10}^{ - 6}}}}, = 0,76\Omega \]

Bài 2. Một sợi dây đồng có đường kính 1,2mm, điện trở suất \[1,{7.10^{ - 8}}\Omega m\]. Một sơi dây dẫn sắt có điện trở suất là \[9,{68.10^{ - 8}}\Omega m\] phải có đường kính là bao nhiêu để điện trở của hai dây dẫn bằng nhau?

Giải

Dây đồng \[{R_1} = {\rho _1}\frac{{{l_1}}}{{{S_1}}}\], dây sắt \[{R_2} = {\rho _2}\frac{{{l_{_2}}}}{{{S_2}}}\]

\[\frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{{\rho _1}{S_2}}}{{{\rho _2}{S_1}}}\]

\[\frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{{\rho _1}{S_2}}}{{{\rho _2}{S_1}}} = 1\]

\[ \Rightarrow {\rho _1}{S_2} = {\rho _2}{S_1}\]

\[ \Rightarrow {d_2} = \sqrt {\frac{{{\rho _2}}}{{{\rho _1}}}} .{d_1}\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)