Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CHƯƠNG 4. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Bài 7. Biến trở

1. Lý thuyết

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài giảng Biến trở sẽ giúp các em nắm được các dạng bài cơ bản:

- Dạng bài tập tính điện trở

- Dạng bài tập tính điện trở trong mạch điện nối tiếp và đoạn mạch song song

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Lý thuyết

- Biến trở là điện trở để thay đổi được trị số và điều chỉnh cường độ dòng điện

- Kí hiệu

\[R = \rho \frac{l}{S}\]

2. Phương pháp giải bài tập

Áp dụng công thức \[R = \rho \frac{l}{S}\]

Biến trở trong mạch điện

II. Ví dụ trong bài giảng

Bài 1. Một biến trở được làm bằng nicrom có điện trở suất là \[1,{1.10^{ - 6}}\Omega m\], dây dài 20m, tiết diện \[1,1m{m^2}\]

a. Tính giá trị điện trở cực đại của biến trở

b, Mắc biến trở vào mạch điện như hình vẽ. Đèn 20V - 0,4A. \[{U_{AB}} = 24V\]. Tính giá trị điện trở của biến trở để đèn sáng bình thường?

Giải

a. \[{R_{{\rm{max}}}} = \rho \frac{{{l_{{\rm{max}}}}}}{S} = 1,{1.10^{ - 6}}.\frac{{20}}{{1,{{1.10}^{ - 6}}}} = 20\Omega \]

b. Đèn sáng bình thường

\[{U_{\rm{d}}} = {U_{dm}} = 20V\]

\[{A_{\rm{d}}} = {A_{dm}} = 0,4A\]

\[ \Rightarrow {R_d} = \frac{{{U_{AB}}}}{I} = \frac{{24}}{{0,4}} = 60\Omega \]

Mặt khác

\[{R_{td}} = {R_d} + {R_b} \Rightarrow {R_b} = {R_{td}} - {R_d} = 60 - 50 = 10\Omega \]

Bài 2. Cho đoạn mạch như hình vẽ. Đèn 6V - 0,75A, \[{{U_{AB}} = 12V}\]. Biến trở làm bằng nicrom có \[\rho = 1,{1.10^{ - 6}}\Omega m,l = 32m,S = 2,2m{m^2}\].

a. Tính \[{R_{{\rm{bmax}}}}\]

b. Tính \[{R_{IN}},{R_{MI}}\] để đèn sáng bình thường?

Giải

a. \[{R_{{\rm{bmax}}}} = \rho \frac{{{l_{{\rm{max}}}}}}{S} = 1,{1.10^{ - 6}}.\frac{{32}}{{2,{{2.10}^{ - 6}}}} = 16\Omega \]

b. Đặt \[{R_{IN}} = {R_1},{R_{MI}} = {R_2}\]

Ta có \[{R_1}nt({\rm{Đ//}}{{\rm{R}}_2})\]

\[{R_{{\rm{bmax}}}} = {R_1} + {R_2} = 16\]

Đèn sáng bình thường

\[ \Rightarrow {U_2} = {U_{\rm{d}}} = {U_{dm}} = 6V,{I_D} = {I_{dm}} = 0,75A\]

Ta có \[{I_1} = {I_D} + {I_2} = \frac{{{U_1}}}{{{R_1}}} = 0,75 + \frac{6}{{{R_2}}}\]

\[{R_2} = 8\sqrt 2 \Omega \], \[{R_1} = 8\sqrt 2 \Omega \]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)

  Đăng ký tư vấn miễn phí
Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn

Hocthukhoa.vn

Hocthukhoa.vn là nền tảng giáo dục trực tuyến đi đầu trong việc áp dụng công nghệ cao vào giáo dục, giúp các em học sinh trên toàn Việt Nam được trải nghiệm môi trường giáo dục chất lượng cao linh hoạt, tiện lợi và tiết kiệm.

Liên Hệ

Trụ sở: 14N5 Ngõ 40 đường Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội

Cơ sở 2: P11a03 Nhà C Tòa Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

0973394174

info@hocthukhoa.vn

DMCA.com Protection Status

Mạng Xã Hội

Bản quyền thuộc về Hocthukhoa.vn