Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CHƯƠNG 4. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Trang chủ > Lớp 9 > Vật Lí > Ôn luyện Vật Lí lớp 9 > Bài 9. Điện năng – Công của dòng điện

Bài 9. Điện năng – Công của dòng điện

1. Lý thuyết

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài giảng Điện năng – Công của dòng điện sẽ giúp các em nắm được các dạng bài cơ bản:

- Dạng bài tập tính điện năng

- Dạng bài tập tính công của dòng điện, công suất tiêu thụ

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Điện năng

+ Điện năng là năng lượng của dòng điện

Kí hiệu: A

+ Điện năng gồm có: Cơ năng, nhiệt năng, quang năng

+ Hiệu suất sử dụng điện năng

\[H = \frac{{{A_{ci}}}}{{{A_{cp}}}}.100\% \]

\[{{A_{ci}}}\]: điện năng có ích

\[{{A_{hp}}}\]: điện năng hao phí

\[{{A_{tp}}}\]: điện năng toàn phần

2. Công của dòng điện

+ là lượng điện năng tiêu thụ để chuyển hóa thành dạng năng lượng khác

A=P.t=UIt

A: công của dòng điện

P: công suất tiêu thụ (W)

t: thời gian tiêu thụ điện năng (s)

3. Phương pháp giải

* Bài tập tính: điện năng tiêu thụ A

Công suấy tiêu thụ P, thời gian tiêu thụ t

Sử dụng: A = P.t = UIt

\[ \Rightarrow P = \frac{A}{t},t = \frac{A}{P}\]

Lưu ý: 1kWh = 1000W.3600s

Tiền điện x = A. giá tiền

* Hiệu suất \[H = \frac{{{A_{ci}}}}{{{A_{cp}}}}.100\% \]

II. Ví dụ trong bài giảng

Bài 1. Một bóng đèn loại 220V - 10W được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính điện năng tiêu thụ của đèn trong 5 giờ?

Giải

Ta có \[\begin{array}{l}
{U_Đ} = {U_{đm}} = 220V\\
\Rightarrow {P_Đ} = {P_{đm}} = 10W
\end{array}\]

Điện năng tiêu thụ của đèn

A = P.t = 10.5.3600 = 180 000 (J)

Bài 2. Một bàn là có ghi 220V - 720W được sử dụng với hiệu điện thế 220V. Tính thời gian mà bàn là tiêu thụ với lượng điện năng là 129 60000 J?

Giải

Ta có \[\begin{array}{l}
U = {U_{dm}} = 220V\\
\Rightarrow P = {P_{dm}} = 720W
\end{array}\]

\[A = P.t \Rightarrow t = \frac{A}{P} = \frac{{12960000}}{{720}} = 18000(s) = 5(h)\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)