Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 10 > Tiếng Anh > Tiếng Anh lớp 10 > Lesson 7.3. Writing, Grammar, and Speaking

Lesson 7.3. Writing, Grammar, and Speaking

Writing

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Writing, Grammar, and Speaking sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về:

 1. Writing: Typical characteristics of the Vietnamese people
 2. Grammar: Comparative and Superlative
 3. Speaking: Expressing opinions on traditions around the world

Nội dung bài học

Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

 1. Writing: Typical characteristics of the Vietnamese people

Two steps before writing:

 • Brainstorming: write any ideas relevant to the topic that you can think of.
 • Outlining: put all the ideas and examples in a logical way to make an outline

Brainstorming

Friendly

Parents have great influence on their children

Hard-working

Family-oriented

Love football

Young people love the milk tea

Topic: Write a paragraph about typical characteristics of the Vietnamese people

Outlining

 1. The Vietnamese people are really friendly.
 • They say ‘Hello’ to foreigners and smile with them.
 1. Vietnamese are family-oriented.
 • Family members of different generations live together.
 • On special occasions like the Tet holiday, the Vietnamese people often come back to their hometowns to gather with their families.
 1. Grammar: Comparative and Superlative

Short adjective

Long adjective

Some adjectives that have one or two syllables

Adjectives that have more than two syllables

E.g. big, small, thin, happy, etc.

E.g. wonderful, interesting, complicated, etc.

 

 

Form

Examples

Short adjectives

Adj. + er + than

Bigger, happier, longer, louder, ect.

The black cat is bigger than the grey one

Long adjectives

More/ less + Adj. + than

More interesting

My book is more interesting than yours

 

 

form

Example

Short adjectives

The + ADJ. + est

The biggest, the longest, the loudest, etc.

The black cat is the biggest cat in the house

 

Long adjectives

The most/ the least + Adj.

The most interesting

Of the three books, mine is the most interesting one.

Some irregular adjectives

 

comparative

superlative

Good

Better

The best

Bad

Worse

The worst

Many/ much

More

The most

Little

less

The least

 1. Speaking: Expressing opinions on traditions around the world
 • how to express your opinions on facts about different countries’ cultures.
 • how to use comparatives and superlatives in this speaking task.

You can say:

 • I think the strangest/ the most interesting thing about A is that …
 • What I find interesting about A is that …
 • What I really like about A is that …
 • What surprises me about A is that …

Making comparisons

You can say: Look at the items in the following lists and make comparisons based on your opinions.

 • List A (the popularity of some sports in Vietnam): volleyball, football, table tennis, and basketball.
 • List B (the deliciousness of some Vietnamese dishes):

Nem (spring rolls), pho, and banh chung (sticky rice cake)

Ví dụ trong bài giảng                       

 1. Exercise 3, page 22, course book

Work in groups. Think of three typical characteristics of the Vietnamese people and examples to support each of them. Then write a short text of 150-180 words about these characteristics, using the outline in 2.

 1. Read the following texts and make sentences, using comparatives.
 1. Mr. Hai is 39 years old. Mrs. Nga is 30 years old.
 2. This blue shirt costs 500,000 VND. That black shirt costs only 200,000 VND.
 3. This movie is only an hour long. The movie I saw yesterday was 2 hours long.
 1. Change the adjectives in the brackets into superlatives.
 1. On a wedding day, the bride and the groom are (happy) people.
 2. The Fansipan Mount is (high) mountain in Vietnam.
 3. Of all the four watches, the blue one is (expensive).
 4. Tuan is (intelligent) student in his class.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)

  Đăng ký tư vấn miễn phí
Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn

Hocthukhoa.vn

Hocthukhoa.vn là nền tảng giáo dục trực tuyến đi đầu trong việc áp dụng công nghệ cao vào giáo dục, giúp các em học sinh trên toàn Việt Nam được trải nghiệm môi trường giáo dục chất lượng cao linh hoạt, tiện lợi và tiết kiệm.

Liên Hệ

Trụ sở: 14N5 Ngõ 40 đường Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội

Cơ sở 2: P11a03 Nhà C Tòa Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

0973394174

info@hocthukhoa.vn

DMCA.com Protection Status

Mạng Xã Hội

Bản quyền thuộc về Hocthukhoa.vn