Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 11 > Tiếng Anh > Tiếng Anh lớp 11 > Lesson 1.2. Speaking and Listening

Lesson 1.2. Speaking and Listening

Speaking and Listening

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Speaking and Listening sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về:

 • Pronunciation: Stressed and unstressed words in connected speech
 • Speaking, listening: Situations facing teenagers

Nội dung bài học

 1. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng
 2. Luyện tập bài tập về từ vựng liên quan đến compound nouns
 1. Pronunciation: strong and weak forms of words in connected speech

In a sentence, the following words are stressed:

      Content words: nouns, verbs, adjective, adverbs

Negative auxiliaries

Question words: who, whose, when, where, why, what, and how

Demonstrative pronouns that do not precede nouns: this, that, these, those

Possessive pronouns: mine, yours, his, hers, ours, theirs, except post-modifier constructions such as of mine, of yours, etc.

Ex: I’ve just ‘met a ‘friend of mine.

Giải thích, hướng dẫn làm bài tập SGK, đưa ra các’helpful expressions’:

Complains:

 • I don’t like the way my parents keep + V-ing …
 • My parents are always + V-ing …
 • My parents believe that …

Giving opinions and advice:

 • I think you should/ought to …
 • I don’t think you should/ought to …
 • In my opinion, you should/shouldn’t …
 • You shouldn’t/ought not to…
 • If I were you, I would/wouldn’t …
 • You’d better …
 • Why don’t you …

Lắng nghe đoạn hội thoại và đoán nội dung, tìm từ khóa.

Đưa ra các gợi ý về keywords

Đưa ra giải thích kĩ về bài tập

 1. Ví dụ trong bài giảng                                                                            

Ví dụ 1. Exercise 1, page 16 course book

Identify the stressed words and put a stress mark (‘) before their stressed syllables in the following statements. Listen and check your answers.

 1. Tim and his parents often argue about what time he should come home.
 2. Money is a source of conflict for many families.
 3. Susan's parents want her to do well in school, and if that doesn't happen, her parents get angry, so she gets worried.
 4. Kate's parents often complain that she doesn't help clean the house.

Ví dụ 2. Exercise 2, page 16 course book

Identify the stressed words and put a stress mark (‘) before their stressed syllables. Listen and check your answers.

 1. A: At what age were you allowed to stay at home alone?

            B: I don't remember exactly. I think it was when I was nine or ten.

 1. A: These jeans look really cool. Would you like to try them on?

            B: No, I don't like them. I like those over there.

 1. A: Do you think life is safer in the countryside?

            B: Yes, I do. It's also cleaner.

Ví dụ 3. Exercise 1, page 11 course book

Read about three situations facing teenagers. Match them with the problems a (doing more housework), b (missing curfews), or c (parents’ disapproval of friends)

Ví dụ 4. Exercise 1, page 11 course book

Some of the things teenagers and parents complain about

Ví dụ 5. Exercise 3, page 13 course book

Listen to the conversation. Decide if the following sentences are true (T) or false (F):

Linda’s parents are pleased with her choice of clothes.

Tom shares Linda’s opinion on clothes.

Linda wants to look more fashionable.

Tom’s parents don’t let him play computer games.

Playing computer games is a form of relaxation for Tom.

Ví dụ 6. Exercise 4, page 13 course book

Listening to the conversation again and choose the best answer A, B, or C.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)

  Đăng ký tư vấn miễn phí
Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn

Hocthukhoa.vn

Hocthukhoa.vn là nền tảng giáo dục trực tuyến đi đầu trong việc áp dụng công nghệ cao vào giáo dục, giúp các em học sinh trên toàn Việt Nam được trải nghiệm môi trường giáo dục chất lượng cao linh hoạt, tiện lợi và tiết kiệm.

Liên Hệ

Trụ sở: 14N5 Ngõ 40 đường Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội

Cơ sở 2: P11a03 Nhà C Tòa Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

0973394174

info@hocthukhoa.vn

DMCA.com Protection Status

Mạng Xã Hội

Bản quyền thuộc về Hocthukhoa.vn