Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 11 > Tiếng Anh > Tiếng Anh lớp 11 > Lesson 1.3. Grammar and Writing

Lesson 1.3. Grammar and Writing

Grammar

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài tập tự luyện

Làm Online

Giới thiệu bài học

Bài giảng Grammar and Writing sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về:

 • Grammar: modal verbs: should, ought to, must, have to
 • Writing: Writing a letter about family rules to a teenager staying with a homestay family

Nội dung bài học

 1. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng
 2. Modal verbs:
 • We use modal verbs to show if we believe something is certain, probable or possible (or not).
 • We also use modals to do things like talking about ability, asking permission, making requests and offers, and so on.
 • The modal verbs are: can, could, may, might, shall, should, will, would, must, have to,…
 • Should & Ought to:
 • We use should and shouldn’t to give our opinions about something or advice to someone
 • Ought to and ought not to mean the same as should and shouldn’t
 • Must & Have to
 • Must and Have to are used to express obligation or the need to do something.
 • Must/Have to has a stronger meaning than should and ought to
 • Must expresses obligation imposed by the speaker while Have to expresses eternal obligation
 1. Writing:
 • Definition of family rules
 • Suggest a writing sample.
 1. Ví dụ trong bài giảng                                                                            

Ví dụ 1. Exercise 1, page 9 course book (Grammar)

Underline the correct words to complete the sentences.

 1. I think you should / shouldn’t talk to your parents about it. I’m sure they will give you the best advice.
 2. I don’t think you ought / ought not to do your brother’s homework. He must do it himself.
 3. You must / mustn’t finish your homework before you go out with your friends.
 4. At our school, we have to / don’t have to wear uniforms. It is a rule.
 5. You mustn’t / don’t have to take photographs here. This is a restricted area.

 

Ví dụ 2. Exercise 2, page 9, course book (Grammar)

Rewrite each sentence without changing its meaning, using the word in brackets.

 1. It would be a good idea for you to talk to your parents about your problem. (ought)

=>

 1. You are not allowed to use your mobile phone in the examination room. (must)

=>

 1. It is not necessary for me to type my essay. (have to)

=>

 1. I’d advise you to tell the truth to your family. (should)

=>

 1. It is necessary for young people to plan their future career carefully. (must)

=>

Ví dụ 3. Exercise 1, page 16, course book (Grammar)

Complete the following sentence with should or ought to in either positive or negative form.

 1. I’m having so much fun at the party, but I _______________ go home now to revise the grammar points for my English test tomorrow.
 2. Your English is very good. You _______________ worry so much. You

_______________ relax now.

 1. I have prepared carefully for the test. I know I _______________ panic, but I can’t help it.
 2. You _______________ create problems for yourself now. Instead, you

_______________ take a break.

Ví dụ 4. Exercise 2, page 16, course book (Grammar)

Complete the following sentences with must/mustn’t or have to/has to or don’t have to/doesn’t have to

 1. I _______________ wash after dinner, and my brother _______________ clean the house. That’s the rule in my family.
 2. You _______________ argue with your father all the time. Try to listen to his advice.
 3. You _______________ wear a nice dress tonight. You can’t go to the concert in these old jeans.
 4. I like Sundays because I _______________ get up early.

Ví dụ 4. Exercise 1,2,3, page 14, course book (Writing)

Đưa ra ví dụ bài viết mẫu, định hướng viết bài cho học sinh

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài tập tự luyện

Làm Online

Phản hồi của học sinh (2)

Ngô Quốc Hoàn 18-01-2019 Trả lời

thầy giáo ơi, sau động từ khuyết thiếu mình chia động từ ở dạng nào ạ?

Tiếng Anh _ Trợ giảng 18-01-2019

hi em, sau động từ khuyết thiếu thì mình chia động từ ở dạng nguyên thể em nhé laughing

Trần Đạt 18-01-2019 Trả lời

thầy ơi, giúp em phân biệt 'should', 'ought to' và 'had better' ạ, hicfrown

Tiếng Anh _ Trợ giảng 18-01-2019

chào em, sau đây là 1 số giải thích giúp em hiểu hơn nhé!

Điểm chung: Đều mang nghĩa “nên” (làm gì) và theo sau là động từ nguyên thể (+Verb)

Tất cả đều được theo sau bởi động từ nguyên thể không có ‘to’

S + should + V – Minh should take the TOEIC test before the internship time.

S + should not + V (dạng phủ định)

S + ought to + V – You ought to ask her for help.

S + ought not to + V (dạng phủ định)

S + had better + V – She’d better wait for him.

S + had better + not + V  (dạng phủ định) – They had better not be late.

Khác nhau:

OUGHT TO là lời khuyên mang tính nhấn mạnh hơn SHOULD, OUGHT TO có hàm ý là không thể còn cách nào khác hơn là phải (làm gì đó), mang tính giải pháp, diễn tả một khả năng hành động sự việc có thể xảy ra với mức độ chắc chắn cao. Ngoài ra, khi nói về một nhiệm vụ hoặc một điều luật, chúng ta thường sử dụng ‘ought to’. (Phủ định của ‘ought to’ là ‘ought not’)

 

Trong khi đó, SHOULD mang tính gợi ý,  biểu đạt quan điểm cá nhân.

Các câu phủ định và câu hỏi thì dùng should thường xuyên hơn ought to

 

Had better

Chúng ta sử dụng “had better” để cho lời khuyên về sự vật sự việc cụ thể, hoặc diễn đạt điều gì đó tốt nhất nên làm trong tình huống xảy ra ở hiện tại.

Chúng ta cũng có thể sử dụng “should” hoặc “ought to” trong những ví dụ trên khi đó là những lời khuyên chung chung. Sử dụng “had better” mang nghĩa mạnh hơn khi người nói xem hành động này là cần thiết và mong rằng nó sẽ xảy ra

 

  Đăng ký tư vấn miễn phí
Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn

Hocthukhoa.vn

Hocthukhoa.vn là nền tảng giáo dục trực tuyến đi đầu trong việc áp dụng công nghệ cao vào giáo dục, giúp các em học sinh trên toàn Việt Nam được trải nghiệm môi trường giáo dục chất lượng cao linh hoạt, tiện lợi và tiết kiệm.

Liên Hệ

Trụ sở: 14N5 Ngõ 40 đường Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội

Cơ sở 2: P11a03 Nhà C Tòa Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

0973394174

info@hocthukhoa.vn

DMCA.com Protection Status

Mạng Xã Hội

Bản quyền thuộc về Hocthukhoa.vn