Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 11 > Tiếng Anh > Tiếng Anh lớp 11 > Lesson 6.1. Reading and Vocabulary

Lesson 6.1. Reading and Vocabulary

Vocabulary, listen and read

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài tập tự luyện

Làm Online

Giới thiệu bài học

Bài giảng Reading and Vocabulary sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về:

Words and phrases related to global warming.

 • Global warming
 • Climate change
 • Greenhouse gas
 • Emission
 • Infectious disease
 • Ecological balance

Vocabulary expansion

Globally /ˈgloubəli/ (adv)

Globalize /ˈgloubəlaiz/ (v)

Globalization /ˌgloubələˈzeɪʃən/ (n)

Deforestation /diːˌfɔːr.iˈsteɪ.ʃən/ (n)

Emit /ɪˈmɪt/ (v)

Fertile /ˈfəːrtl/ (adj)

Fertility /fəːrˈtɪlɪti/ (n)

Fertilize /ˈfəːrtl-aɪz/ (v)

Infect /ɪnˈfekt/ (v)

Infected /ɪnˈfektɪd/ (adj)

Infection /ɪnˈfekʃən/ (n)

Nội dung bài học

 1. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng
 2. Tìm hiểu 6 từ mới trong đoạn hội thoại “A presentation on global warming”.

Đi sâu tìm hiểu đoạn hội thoại.

 1. Vocabulary expansion.
 • Globally /ˈgloubəli/ (adv)
 • Globalize /ˈgloubəlaiz/ (v)
 • Globalization /ˌgloubələˈzeɪʃən/ (n)
 • Deforestation /diːˌfɔːr.iˈsteɪ.ʃən/ (n)
 • Emit /ɪˈmɪt/ (v)
 • Fertile /ˈfəːrtl/ (adj)
 • Fertility /fəːrˈtɪlɪti/ (n)
 • Fertilize /ˈfəːrtl-aɪz/ (v)
 • Infect /ɪnˈfekt/ (v)
 • Infected /ɪnˈfektɪd/ (adj)
 • Infection /ɪnˈfekʃən/ (n)

 

 1. Ví dụ trong bài giảng                                                                            

Ví dụ 1. Exercise 2, page 7, course book

Answer the questions

1.What is the topic of Lan, Mai and Minh’s presentation?

2.How many main parts do they intend to include in their presentation? What are they?

3.What causes of global warming are mentioned in the conversation?

4.What effects of global warming do they talk about?

5.According to Lan, what do people need to change to reduce their carbon footprint?

6.Can you add some more causes and effects of global warming besides those mentioned in the conversation?

Ví dụ 2. Exercise 3, page 7, course book

Read the conversation again. Match the words and phrases with their definitions.

1. Greenhouse gases

 1. an increase in the average temperature of the earth’s atmosphere

 

2. Climate change

 

b.      the amount of carbon dioxide released into the atmosphere

 

3. Emission

 

c.       a gas in the atmosphere that traps heat above the Earth

 

4. Carbon footprint

 

d.      a gas or other substance which is sent out into the air

 

5. Global warming

 

e.       an illness that can be passed from one person to another, especially through the air people breathe

 

6. Infectious disease

 

f.        poor health resulting from extreme heat

 

7. Ecological balance

 

g.      a long-term change in the Earth’s weather due to changes in the atmosphere

 

8. Heat-related illness

 

h.      a stable ecosystem in which a large number of species live together

 

Ví dụ 3. Exercise 4, page 7, course book

Find the sentences with the structure having + past participle in the conversation and write them in the spaces below.

Ví dụ 4. Exercise Vocabulary, page 8, course book

Complete the sentences with the right form of the words / phrases from Exercise 3.

1.Having measured the company’s __________________, they realized that the amount of carbon dioxide (CO2) it produced was great.

2.Scientists have warned about the relationship between climate change and the spread of __________________.

3.A large amount of carbon dioxide __________________ are released into the atmosphere by burning fossil fuels.

4.Deforestation is one of the biggest environmental threats to the __________________ in the world.

5.As global temperatures rise, there are more cases of __________________.

6.Although global warming is causing changes in weather patterns, it is only one aspect of   __________________.

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài tập tự luyện

Làm Online

Phản hồi của học sinh (3)

trang kat 31-12-2019 Trả lời

smile tym

Đào Mai Linh 25-12-2018 Trả lời

globalise?

Tiếng Anh _ Trợ giảng 26-12-2018

Tiếng Anh-Anh là globalise, Anh-Mỹ là globalize nhé.

Trần Tuấn 25-12-2018 Trả lời

naruto

  Đăng ký tư vấn miễn phí
Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn

Hocthukhoa.vn

Hocthukhoa.vn là nền tảng giáo dục trực tuyến đi đầu trong việc áp dụng công nghệ cao vào giáo dục, giúp các em học sinh trên toàn Việt Nam được trải nghiệm môi trường giáo dục chất lượng cao linh hoạt, tiện lợi và tiết kiệm.

Liên Hệ

Trụ sở: 14N5 Ngõ 40 đường Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội

Cơ sở 2: P11a03 Nhà C Tòa Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

0973394174

info@hocthukhoa.vn

DMCA.com Protection Status

Mạng Xã Hội

Bản quyền thuộc về Hocthukhoa.vn