Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Lesson 11.1Học Thử

Lesson 11.2 + 113Học Thử

Lesson 12.1Học Thử

Unit 1. What's your address?

Unit 2. I always get up early. How about you?

Unit 3. Where did you go on holiday?

Unit 4. Did you go to the party?

Unit 5. Where will you be this weekend?

Unit 6. How many lessons do you have today?

Unit 7. How do you learn English?

Unit 8. What are you reading?

Unit 9. What did you see at the zoo?

Unit 10. When will Sports Day be?

Unit 11. What's matter with you?

Unit 12. Don't ride your bike too fast

Unit 13. What do you do in your free time?

Unit 14. What happened in the story?

Unit 15. What would you like to be in the future?

Unit 16. Where's the post office?

Unit 17. What would you like to eat?

Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

Unit 19. Which place would you like to visit?

Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Trang chủ > Lớp 5 > Tiếng Anh > Tiếng Anh lớp 5 > Lesson 10.2 + Lesson 10.3

Lesson 10.2 + Lesson 10.3

Lesson 2

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Lesson 10.2 + Lesson 10.3 sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về, các từ vựng liên quan đến chủ đề “When will Sports Day be?”, hỏi và trả lời ai đó sẽ làm gi vào ngày hội thể thao

Cấu trúc và cách dùng thì tương lai đơn

Future simple in use

Lesson 2: Asking and answering questions about what someone is going to do/ play on Sport Day

Lesson 3: Practice

Nội dung bài học

Lesson 2

 1. Thì tương lai đơn (Future simple)
 • Use: talk about future events
 • Structure:

( Positive) S + will + Verb_inf

( Negative)  S + will + not + Verb_inf

                        (S + won’t + Verb_inf)

(Question) Will + S + Verb_inf?

Example:

                        I will join the Sports Day tomorrow.

                        I won’t stay at home.

                        Will you play any games?

 1. Bài tập vận dụng thì tương lai đơn

Make sentences using Future Simple Tense

- Mary/ play table tennis/ Sports Day

- Our class/ sing/ Independence Day

- Phong and Nam/ tell a story/ Teacher’s Day

- Linh/ dance/ music festival?

- Many classes/ not take part in/ singing contest

 1. Tìm hiểu từ mới

- basketball

- football

- table tennis

- badminton

 1. Tìm hiểu đoạn hội thoại, lắng nghe đoạn audio và nhắc lại phần“look, listen and repeat”
 2. It’s only two weeks until Sports Day!

    Yes, It’ll be great

 1. Where will it be?

    In the sports ground near our school

 1. What are you going to do on Sports Day, Mai?

    I’m going to play table tennis.

 1. What about you, Tony? What are you going to do on Sports Day?

    Phong and I are going to play football. Our class will play against Class 5B    

 1. Thực hành cùng chỉ vào bức tranh và nói với phần “point and say”

What are you going to do on Sport Day?

I’m going to _____

 1. play basketball
 2. play football
 3. play table tennis
 4. play badminton
 5. Luyện tập cùng hỏi và trả lời bạn sẽ làm gì vào ngày hội thể thao ở trường phần “let’s talk”

Ask and answer questions about what you will do on Sports Day in your school?

When will Sports Day be?

It’ll be on _____

What are you going to do?

I’m going to ____

 1. Thực hành cùng nghe audio và đánh số thứ tự bức tranh phần “listen and number”
 2. Thực hành viết về bản thân phần “Write about you”

Mai: When will Sports Day be at your school?

You: _______

Mai: Where will it be?

You: _______

Mai: What are you going to do?

You: _______

 1. Cùng chơi trò chơi phần “Let’s play”

Pass the secret

We are going to play table tennis on Sports Day

 1. Bài tập luyện tập

    Correct the verbs in brackets using Near Future tense:
    I ( not study) Maths during weekend.

    My best friend ( fly) to England next year.

   My daddy (help) me with my homework tonight.

   Mom (make) a birthday cake for me.

   All of my family (have) a picnic this weekend.

 • Use: Talk about plans
 • Structure:

(Positive) S + am/ is/ are going to + Verb_inf

(Negative) S + am/ is/ are not going to + Verb_inf

(Question) Am/ Is/ Are + S + going to + Verb_inf?

Ex:

I am going to play sports after school.

He is not going to join the singing contest.

Are they going to take part in the Music festival?

 

Lesson 3

 1. Thực hành nghe audio chú ý nhấn trọng âm và nhắc lại phần “listen and repeat”

‘when will ‘Sports ‘Day ‘be?

It’ll be on ‘Saturday

‘What are you ‘going to ‘do on ‘Sports Day?

I’m going to ‘play ‘football

 1. Thực hành nghe audio và gạch chân vào từ được nhấn trọng âm, cùng đọc to các câu theo băng ghi âm phần “listen and underline the stress words. Then say the sentences aloud”
 2. When will Sports Day be?
 3. It’ll be on Sunday
 4. What are you going to do on Sports Day?
 5. I’m going to play table tennis
 6. Cùng hát theo nhịp phần “let’s chant” bài hát “What are they going to do?”

Sports Day will be this weekend

It’ll be this weekend

What are they going to do?

They’re going to play volleyball

They’re going to play table tennis

They are practicing hard

For Sports Day

 1. Luyện tập cùng đọc và đánh dấu tick vào ô đúng phần “Read and tick”

Our school Sports Day will be next Saturday. Everyone in my class is going to take part in it. Mai and Linda are going to play table tennis. Tony’s going to play basketball and Peter’s going to play badminton. Phong and Nam are going to play in a football match. Tom’s going to swim. My classmates are practicing hard for the events. We hope that we will win the competitions.

 1. Thực hành và viết về Ngày hội thể thao phần “Write about Sports Day”

- Sports Day is going to be ____

- Some of the boys are going to ____

-  Some of the girls are going to ____

- I am going to ____

- I hope that we will _____

 1. Thực hành vẽ về các môn thể thao và nói về chúng phần “Project”

Draw three sports and talk about them

 1. Cùng tô màu các ngôi sao tương ứng với mức độ hiểu bài phần “Colour the stars”

Now I can …

 • Ask and answer questions about school events and future activities.
 • Listen to and understand texts about school events and future activities.
 • Read and understand texts about school events and future activities.
 • Write about Sports Day

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)

  Đăng ký tư vấn miễn phí
Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn

Hocthukhoa.vn

Hocthukhoa.vn là nền tảng giáo dục trực tuyến đi đầu trong việc áp dụng công nghệ cao vào giáo dục, giúp các em học sinh trên toàn Việt Nam được trải nghiệm môi trường giáo dục chất lượng cao linh hoạt, tiện lợi và tiết kiệm.

Liên Hệ

Trụ sở: 14N5 Ngõ 40 đường Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội

Cơ sở 2: P11a03 Nhà C Tòa Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

0973394174

info@hocthukhoa.vn

DMCA.com Protection Status

Mạng Xã Hội

Bản quyền thuộc về Hocthukhoa.vn