Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Lesson 11.1Học Thử

Lesson 11.2 + 113Học Thử

Lesson 12.1Học Thử

Unit 1. What's your address?

Unit 2. I always get up early. How about you?

Unit 3. Where did you go on holiday?

Unit 4. Did you go to the party?

Unit 5. Where will you be this weekend?

Unit 6. How many lessons do you have today?

Unit 7. How do you learn English?

Unit 8. What are you reading?

Unit 9. What did you see at the zoo?

Unit 10. When will Sports Day be?

Unit 11. What's matter with you?

Unit 12. Don't ride your bike too fast

Unit 13. What do you do in your free time?

Unit 14. What happened in the story?

Unit 15. What would you like to be in the future?

Unit 16. Where's the post office?

Unit 17. What would you like to eat?

Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

Unit 19. Which place would you like to visit?

Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Lesson 12.2 + 12.3

Lesson 2

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Lesson 12.2 + Lesson 12.3 sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về, các từ vựng liên quan đến chủ đề “Don’t ride your bike too fast”, tập hỏi và trả lời về phòng tránh tai nạn

Lesson 2: Asking and answering questions about accident prevention

Lesson 3: Practice

Nội dung bài học

Lesson 2

 1. Tìm hiểu từ mới

Fall

Break the leg/ arm

Scratch the face

Roll off the bed

 1. Tìm hiểu đoạn hội thoại, lắng nghe đoạn audio và nhắc lại phần“look, listen and repeat”
 2. Look. What are these children doing, class?

    They’re looking at the apples on the tree

 1. What is this boy doing?

    He’s climbing the apple tree

 1. Should he do that?

    No, he shouldn’t

 1. Why shouldn’t he climb the tree

    Because he may fall and break his leg

 1. Thực hành cùng chỉ vào bức tranh và nói với phần “point and say”

Why shouldn’t I _____?

Because you may _____

 1. play with the knife/ cut yourself
 2. play with the stove/ get a burn
 3. ride too fast/ fall off your bike
 4. run down the stairs/ break your arm
 5. Luyện tập cùng hỏi và trả lời tại sao ai đó không nên làm gì phần “let’s talk”

           Ask and answer questions about why someone shouldn’t do something

What is he/she doing?

            He/she is ….

He shouldn’t do that!

            Why shouldn’t he/she …?

Because he/she may…

 1. Thực hành nghe audio và điền từ còn thiếu vào chỗ trống phần “Listen and complete with one word”

- Tony shouldn’t play with the knife because it’s very _____

- Nam shouldn’t climb the _____ because he may fall and break his leg

- Mai shouldn’t play with the stove because she may get a _____

- Tom shouldn’t ride too fast because he may fall off his bike and break his _____

 1. Thực hành đọc và điền vào chỗ trống phần “Read and complete”

Why           see       knife               don’t                yourself

Tom: what are you holding in your hand?

Phong: A (1) ______

Tom: Oh, no. It’s dangerous. (2) ______ play with it!

Phong: (3) ______ shouldn’t I play with it?

Tom: Because you may cut (4) _____

Phong: I can (5) ______ that. Thank you, Tom.

 1. Cùng chơi trò chơi phần “let’s play”

A matching game

 

Lesson 3

 1. Thực hành nghe audio và nhắc lại phần “listen and repeat”

1. don’t play with the knife!

OK, I won’t

2. don’t play with the matches

OK, I won’t

3. Why shouldn’t I play with the knife?

Because you may cut yourself

4. Why shouldn’t I play with the stove?

Because you may get a burn

 1. Thực hành nghe audio và khoanh tròn đáp án đúng, cùng đọc to các câu theo băng ghi âm phần “listen and circle a or b. Then say the sentences aloud”

1. don’t play with the_______?

a. knife

b. stove

2. Don’t climb the ______!

a. wall

b. tree

3. Why shouldn’t he ride his ______ too fast?

a. bike

b. motorbike

4. Why shouldn’t she ______?

a. run down the stairs

b. play with the stove

 1. Cùng hát theo nhịp phần “let’s chant” bài hát “Why shouldn’t he do that?”

Look at Jim

What’s he doing?

He’s riding his bike too fast.

Should he ride it too fast?

No, he shouldn’t

Why not?

He may fall off his bike

Look at Mary

What’s she doing?

He’s playing with a cat on the street.

Should she play with the cat?

No, she shouldn’t

Why not?

It may scratch her face

 1. Luyện tập cùng đọc và hoàn thành bài tập phần “Read and do the task”

- Circle the best title

 1. Common accidents b. preventing children from falling
 2. How to be safe at home

Falling is a common type of accident for young children at home. Your baby brother or sister may fall off a bed or a sofa. He or she may also fall down the stairs. The following tips can help to keep your baby brother or sister safe:

           - Make sure he or she can’t roll off the bed

           - Make sure he or she can’t open any windows

           - Don’t let him or her go near the stairs

           - Don’t let him or her out on the balcony

- Tick True (T) or False (F)

 

T

F

a. Babies may roll off a sofa

 

 

b. You shouldn’t stop your baby brother or sister when he or she climbs the stairs

 

 

c. You should make sure he or she can’t roll off the bed

 

 

d. Do not open any windows at home

 

 

e. Allow him or her to play on the balcony alone sometimes

 

 

 1. Thực hành viết phần “Write what may happen”

- Tony’s playing with a sharp knife. He may _____

- Linda’s playing with a neighbour’s cat. It may _____

- Quan’s riding his bike too fast. He may _____

 1. Thực hành làm bức tranh về tai nạn ở nhà và cách phòng tránh phần “Project”

Make a poster about home accidents and how to avoid them.

 1. Cùng tô màu các ngôi sao tương ứng với mức độ hiểu bài phần “Colour the stars”

Now I can …

 • Ask and answer questions about preventing accidents at home
 • Listen to and understand texts about preventing accidents at home
 • Read and understand texts about preventing accidents at home
 • Write about possible accidents

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)

  Đăng ký tư vấn miễn phí
Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn

Hocthukhoa.vn

Hocthukhoa.vn là nền tảng giáo dục trực tuyến đi đầu trong việc áp dụng công nghệ cao vào giáo dục, giúp các em học sinh trên toàn Việt Nam được trải nghiệm môi trường giáo dục chất lượng cao linh hoạt, tiện lợi và tiết kiệm.

Liên Hệ

Trụ sở: 14N5 Ngõ 40 đường Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội

Cơ sở 2: P11a03 Nhà C Tòa Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

0973394174

info@hocthukhoa.vn

DMCA.com Protection Status

Mạng Xã Hội

Bản quyền thuộc về Hocthukhoa.vn