Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Lesson 11.1Học Thử

Lesson 11.2 + 113Học Thử

Lesson 12.1Học Thử

Unit 1. What's your address?

Unit 2. I always get up early. How about you?

Unit 3. Where did you go on holiday?

Unit 4. Did you go to the party?

Unit 5. Where will you be this weekend?

Unit 6. How many lessons do you have today?

Unit 7. How do you learn English?

Unit 8. What are you reading?

Unit 9. What did you see at the zoo?

Unit 10. When will Sports Day be?

Unit 11. What's matter with you?

Unit 12. Don't ride your bike too fast

Unit 13. What do you do in your free time?

Unit 14. What happened in the story?

Unit 15. What would you like to be in the future?

Unit 16. Where's the post office?

Unit 17. What would you like to eat?

Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

Unit 19. Which place would you like to visit?

Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Lesson 13.2 + 13.3

Lesson 2

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Lesson 13.2 + Lesson 13.3 sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về, các từ vựng liên quan đến chủ đề “What do you do in your free time?”, tập hỏi và trả lời các việc mà thành viên trong gia đình bạn làm vào thời gian rảnh

Lesson 2: Asking and answering questions about what a family member does in his/ her free time

Lesson 3: Practice

Nội dung bài học

Lesson 2

1. Tìm hiểu từ mới

     Watch cartoon

     Go shopping

     Go fishing

     Go swimming

     Go skating

     Go camping

     Go hiking

2. Tìm hiểu đoạn hội thoại, lắng nghe đoạn audio và nhắc lại phần “look, listen and repeat”

      a. Hello, Akiko. May I ask you some questions for my survey?

          Sure

      b. What do you do in your free time?

         I watch cartoon on TV.

      c. OK, watching cartoons. How about your mother? What does she do in her free time?

          She goes shopping

      d. OK. Thank you very much

          You’re welcome    

3. Thực hành cùng chỉ vào bức tranh và nói với phần “point and say”

What does your _____ do in his/ her free time?

He/ She ______

a. father/ go fishing

b. mother/ go swimming

c. brother/ go skating

d. sister/ go camping

4. Luyện tập cùng hỏi và trả lời thành viên trong gia đình bạn làm gì trong thời gian rảnh phần “let’s talk”

           Ask and answer questions about what your family members do in their free time

What does your …do in his/her free time?

                        He/she usually…

How often does he/she …?

                        …everyday/ once/twice a week.

5. Thực hành nghe audio và khoanh tròn đáp án đúng phần “Listen and circle a, b, or c”

    - Phong often goes ______ in his free time

       a. fishing                      b. camping                      c. skating

    - His father ______ twice a week

       b. does karate               b. play football                c. works in the garden

    - His mother goes ______ at weekends.

      a. swimming                  b. shopping                     c. camping

    - His sister _______ in her free time

      a. surfs the Internet       b. does homework            c. cleans the house

6. Thực hành viết về các thành viên trong gia đình bạn làm gì vào thời gian rảnh phần “Write about what your family members do in their free time”

      - What do you do in your free time?

      - how often do you do it?

      - What does your father do in his free time?

      - What does your mother do in her free time

7. Cùng hát bài hát “What do you do in your free time?” phần “let’s sing”

Hello, my friend, how are you?

What do you do in your free time?

In my free time, I go camping

I go camping with my friends

 

 Hello, my friend, how are you?

What do you do in your free time?

In my free time, I go fishing

I go fishing with my friends

 

Lesson 3

 1. Thực hành nghe audio và nhắc lại phần “listen and repeat”

1. What do you do in your free time?

I surf the Internet

2. What does he do in his free time?

He listens to music

3. What does she do in her free time?

She goes shopping

4. What do they do in their free time?

They go camping

 1. Thực hành nghe audio và khoanh tròn đáp án đúng, cùng đọc to các câu theo băng ghi âm phần “listen and circle a or b. Then say the sentences aloud”
 2. What do you do in your free time? I _______
 3. clean the house b. watch cartoon
 4. What does she do in her free time? She ______
 5. goes skating b. goes fishing
 6. What does he do in his free time? He ______
 7. does karate b. goes to the cinema
 8. What do they do in their free time?
 9. work in the garden b. go shopping
 10. Cùng hát theo nhịp phần “let’s chant” bài hát “What do you do?”

What do you do

In your free time?

I watch cartoons.

I watch cartoons.

 

What does he do

In his free time?

He goes fishing

He goes fishing

 

What does she do

In her free time?

She goes shopping

She goes shopping

 1. Luyện tập cùng đọc và nối phần “Read and draw lines to match”

My name is Lien. In my free time, I often go camping with my family. The camp is in the forest near the Red River. We go there by bus in the morning. My mother likes drawing. She often draws pictures of the camps. I often go hiking in the forest because I like sports. We return home late in the evening. We enjoy camping very much.

 1. Thực hành viết về gia đình bạn làm gì vào cuối tuần phần “Write about what your family do at weekends”

       My name is _______

       At weekends, I often ______

       My father ______

       My mother ______

       My brother/ sister ______

 1. Thực hành phỏng vấn bạn cùng lớp về các bạn thường làm gì vào thời gian rảnh phần “project”

Interview your classmates about what they do in their free time?

 1. Cùng tô màu các ngôi sao tương ứng với mức độ hiểu bài phần “Colour the stars”

Now I can …

 • Ask and answer questions about leisure activities
 • Listen to and understand texts about leisure activities
 • Read and understand texts about leisure activities
 • Write about what my family do at weekends

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)

  Đăng ký tư vấn miễn phí
Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn

Hocthukhoa.vn

Hocthukhoa.vn là nền tảng giáo dục trực tuyến đi đầu trong việc áp dụng công nghệ cao vào giáo dục, giúp các em học sinh trên toàn Việt Nam được trải nghiệm môi trường giáo dục chất lượng cao linh hoạt, tiện lợi và tiết kiệm.

Liên Hệ

Trụ sở: 14N5 Ngõ 40 đường Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội

Cơ sở 2: P11a03 Nhà C Tòa Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

0973394174

info@hocthukhoa.vn

DMCA.com Protection Status

Mạng Xã Hội

Bản quyền thuộc về Hocthukhoa.vn