Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Lesson 11.1Học Thử

Lesson 11.2 + 113Học Thử

Lesson 12.1Học Thử

Unit 1. What's your address?

Unit 2. I always get up early. How about you?

Unit 3. Where did you go on holiday?

Unit 4. Did you go to the party?

Unit 5. Where will you be this weekend?

Unit 6. How many lessons do you have today?

Unit 7. How do you learn English?

Unit 8. What are you reading?

Unit 9. What did you see at the zoo?

Unit 10. When will Sports Day be?

Unit 11. What's matter with you?

Unit 12. Don't ride your bike too fast

Unit 13. What do you do in your free time?

Unit 14. What happened in the story?

Unit 15. What would you like to be in the future?

Unit 16. Where's the post office?

Unit 17. What would you like to eat?

Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

Unit 19. Which place would you like to visit?

Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Trang chủ > Lớp 5 > Tiếng Anh > Tiếng Anh lớp 5 > Lesson 8.2 + Lesson 8.3

Lesson 8.2 + Lesson 8.3

Lesson 2

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Lesson 8.2 + Lesson 8.3 sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về, các từ vựng liên quan đến chủ đề “What are you reading?”, tập hỏi và trả lời: nhân vật trong câu chuyện như thế nào

Lesson 2: Asking and answering questions about what the character in a story is like

Lesson 3: Practice

Nội dung bài học

Lesson 2

1. Tìm hiểu từ mới

Hard working

Kind

Clever

Gentle

Generous

Bright

2. Tìm hiểu đoạn hội thoại, lắng nghe đoạn audio và nhắc lại phần“look, listen and repeat”

a. What are you reading, Quan?

    Aladdin and the Magic Lamp

b. Who’s the main character?

    A boy … Aladdin

c. What’s he like?

    I think he’s generous

d. May I borrow the book?

    Yes. You can have it when I finish it

3. Thực hành cùng chỉ vào bức tranh và nói với phần “point and say”

What’s ____ like?

He’s/ She’s ____

   An Tiem/ hard-working

   Snow White/ kind

   The Fox/ clever

   Tam/ gentle

4. Luyện tập cùng hỏi và trả lời “sách/ truyện yêu thích của bạn là gì” phần “let’s talk”

           Ask and answer questions about your favorite book/ story

Do you like fairy tales/ comic books/ short stories?

Yes, I do/ No, I don’t.

What book/ story are you reading?

I’m reading _____

What’s the main character like?

He’s / She’s _____

Do you like him/her?

Yes, I do/ No, I don’t.

 1. Thực hành nghe audio và điền từ còn thiếu vào chỗ trống phần “Listen and write”

- What’s Tam in The Story of Tam and Cam like?     She’s ________

- what’s Doraemon like? He’s _____

- What are the seven dwarfs like? They’re short and _____

- What’s An Tiem like? He’s clever and _____

 1. Thực hành đánh số thứ tự đúng các câu cho sẵn thành bài viết phần “Number the sentences in the correct order”

____ It’s a Vietnamese story about two girls

____ She likes reading fairy tales in her free time

____ Their names are Tam and Cam

____ Minh’s my classmate

____ Her favourite fairy tale is The Story of Tam and Cam

 1. Cùng hát bài hát “Snow White and Alladin” phần “let’s sing”

There’s a girl who’s so gentle.

So gentle and so kind

Snow White is her name

Yes, Snow White is her name

There’s a boy who’s so clever,

So clever and so bright.

Aladdin is his name

Yes, Aladdin is his name

Lesson 3

 1. Thực hành nghe audio chú ý nhấn trọng âm và nhắc lại phần “listen and repeat”

‘what are you ‘reading?

I’m ‘reading The ‘Fox and the ‘Crow

‘What’s ‘Snow ‘White ‘like?

She’s kind

 1. Thực hành nghe audio và khoanh tròn đáp án đúng, cùng đọc to các câu theo băng ghi âm phần “listen and circle a or b. Then say the sentences aloud”

1. What are you reading?

I’m reading _________

a. The Fox and the Crow

b. Aladdin and the Magic Lamp

2. What’s she reading?

She’s reading _______

a. a fairy tale

b. a funny story

3. What’s An Tiem like?

He’s ________

c. hard-working

b. clever

4. What’s Aladdin like?

He’s _______

a. generous

b. clever

 1. Cùng hát theo nhịp phần “let’s chant” bài hát “What are you reading?”

What are you reading?

I’m reading the Aladdin story

What’s Aladdin like?

What’s he like?

He’s clever and he’s kind

What are you reading?

I’m reading the Cinderella like?

What’s she like?

She’s beautiful and she’s kind

 1. Luyện tập cùng đọc và tick vào ô đúng phần “Read and tick”

Tom likes reading. On Sunday, he often stays at home and reads comic books. He likes Case Closed very much. It is a Japanese story. The main character is a schoolboy called Jimmy Kudo is Tom’s favourite character because he is clever and brave

 

Y

N

1. Tom likes reading books in his free time

 

 

2. Case Closed is a Malaysian story

 

 

3. The main character is Jimmy Kudo

 

 

4. Jimmy Kudo is a policeman

 

 

5. Jimmy Kudo is clever and brave

 

 

 1. Thực hành viết về sách yêu thích của bạn phần “Write about your favourite book”

- I like reading ____ in my free time

- My favourite book is ___

- The main character is ____

- I like him/ her very much because ____

 1. Thực hành phỏng vấn 3 bạn cùng lớp về các cuốn sách và nhân vật yêu thích của các bạn ấy phần “Project”

Interview three classmates about their favourite books and characters?

 1. Cùng tô màu các ngôi sao tương ứng với mức độ hiểu bài phần “Colour the stars”

Now I can …

 • Ask and answer questions about favourite books
 • Listen to and understand texts about favourite books
 • Read and understand texts about favourite books
 • Write about favourite books

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)

  Đăng ký tư vấn miễn phí
Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn

Hocthukhoa.vn

Hocthukhoa.vn là nền tảng giáo dục trực tuyến đi đầu trong việc áp dụng công nghệ cao vào giáo dục, giúp các em học sinh trên toàn Việt Nam được trải nghiệm môi trường giáo dục chất lượng cao linh hoạt, tiện lợi và tiết kiệm.

Liên Hệ

Trụ sở: 14N5 Ngõ 40 đường Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội

Cơ sở 2: P11a03 Nhà C Tòa Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

0973394174

info@hocthukhoa.vn

DMCA.com Protection Status

Mạng Xã Hội

Bản quyền thuộc về Hocthukhoa.vn