Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 10.2. Grammar

Lesson 10.2. Grammar

Will

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Grammar sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về cách dùng will để nói về tương lai và might để nói về khả năng trong tương lai, như:

  • Will để nói về dự định trong vài năm tới
  • Might để nói về những điều kỳ diệu con người có thể tạo ra trong tương lai.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Will: Cấu trúc, dạng khẳng định, dạng phủ định, dạng câu hỏi.

 

2) Might: Cấu trúc, dạng khẳng định, dạng phủ định.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1.

Ví dụ 2.


Ví dụ 3.

 

 

 

 

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)