Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 10.3. Communication

Lesson 10.3. Communication

Listening & Speaking

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Communication sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản để trò chuyện về các loại nhà khác nhau trong tương lai và viết về ngôi nhà trong mơ, như:

  • Mô tả những thứ có trong ngôi nhà tương lai của em.
  • Mô tả những ngôi nhà độc đáo trong tương lai.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Trò chuyện về các loại nhà khác nhau trong tương lai.

2) Viết về ngôi nhà trong mơ.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1.

Ví dụ 2.

Ví dụ 3.

 

 

 

 

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)