Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 11.1. Vocabulary & Pronunciation

Lesson 11.1. Vocabulary & Pronunciation

Vocabulary

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Vocabulary and Pronunciation sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về các từ vựng liên quan đến những thứ có thể tiết giảm, tái sử dụng, tái chế, và hai âm /ɑː/ và /æ/, như:

  • Các từ: tái chế, bánh mì, túi, v.v. trong tiếng Anh là gì.
  • Cách đọc đúng các từ dance, apple, fast, v.v.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Các từ vựng liên quan đến những thứ có thể tiết giảm, tái sử dụng, tái chế: water, rubbish, bulb, plastic bottle, paper, can, glass, v.v.

 

2) Cách đọc /ɑː/ và /æ/ trong một từ và trong cả câu. Những từ có chứa /ɑː/ và /æ/.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1

Ví dụ 2.


Ví dụ 3.

 

 

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)