Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 11.2. Grammar

Lesson 11.2. Grammar

Conditional sentences - types 1 + Exercise

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Grammar sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về câu điều kiện loại 1, như:

  • Nói về những việc rất có thể xảy ra trong tương lai.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Câu điều kiện loại 1: cấu trúc + một số ví dụ.                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1.

Ví dụ 2.


Ví dụ 3.

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)