Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 12.2. Grammar

Lesson 12.2. Grammar

Will be able to

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Grammar sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về việc dùng could để chỉ khả năng trong quá khứ và will be able to để chỉ khả năng trong tương lai, như:

  • Những khả năng hồi trước của em: biết đi xe đạp lúc 5 tuổi, bơi lúc 7 tuổi v.v.
  • Những khả năng trong tương lai của robot: nói chuyện, nhảy nhót v.v

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Could: dạng khẳng định, phủ định, câu hỏi.

2) Will be able to: dạng khẳng định, phủ định, câu hỏi.                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1.

Ví dụ 2.


Ví dụ 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)