Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 2.1. Vocabulary & Pronunciation

Lesson 2.1. Vocabulary & Pronunciation

Vocabulary

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Vocabulary and Pronunciation sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về các từ vựng để chỉ các loại nhà, các phòng, đồ đạc trong nhà và ba âm /z/, /s/ và /ɪz/ như:

  • Các từ: giường, nhà tắm, bồn cầu v.v. trong tiếng Anh là gì.
  • Cách đọc đúng các từ lamps, fridges, beds, v.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Các từ vựng để chỉ các loại nhà, các phòng, đồ đạc trong nhà: kitchen, bathroom, living room, bedroom, toilet, table, light, v.v.

 

2) Cách đọc /z/, /s/ và /ɪz/ trong một từ và trong cả câu. Những từ có chứa /z/, /s/ và /ɪz/.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Look at the house and name the rooms of the house.

Ví dụ 2. Name the things in each room in Ví dụ 1. Use the word list below. (You may use a word more than once.)

lamp, toilet, light, cooker, desk, microwave, ceiling fan, chair, poster, fridge, sofa.


Ví dụ 3. Read the conversation below. Underline the final s/es in the words and write /z/, /s/ or /ɪz/.

Mi: Mum, are you home?
Mum: Yes, honey. I’m in the kitchen. I’ve bought these new dishes and chopsticks.
Mi: They’re beautiful, Mum. Where did you buy them?
Mum: In the department store near our house. There are a lot of interesting things for the home there. 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)