Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 3.1. Vocabulary & Pronunciation

Lesson 3.1. Vocabulary & Pronunciation

Vocabulary

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Vocabulary and Pronunciation sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về các từ vựng liên quan đến cơ thể, tính cách con người và hai âm /b/ và /p/ như:

  • Các từ: tai, mắt, mũi, vai, đuôi, v.v. trong tiếng Anh là gì.
  • Cách đọc đúng các từ picnic, big, black, pretty, v.v.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Các từ vựng về các đồ vật và hoạt động liên quan đến cơ thể và tính cách con người: arm, ears, elbow, eyes, face, foot, v.v.

2) Cách đọc /b/ và /p/ trong một từ và trong cả câu. Những từ có chứa /b/ và /p/.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Match the words with the pictures on the cover page of 4Teen magazine. Listen, check and repeat the words.

Ví dụ 2. Listen and circle the words you hear.

 

/b/ band brown big bit

/p/ play ponytail picnic pretty


Ví dụ 3. Listen. Then practice the chant. Notice the rhythm.

 

We're having a picnic

We're having a picnic

Fun! Fun! Fun!

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)