Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 3.3. Communication

Lesson 3.3. Communication

Listening & Reading

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài tập tự luyện

Làm Online

Giới thiệu bài học

Bài giảng Communication sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về cách nói chuyện về ngoại hình, tính cách, và các kế hoạch, như:

  • Biết được các từ thân thiện, kiên trì, tò mò, v.v. trong tiếng Anh là gì.
  • Biết cách nói về những kế hoạch định làm.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Các từ để mô tả ngoại hình và tính cách con người

2) Các từ và các câu để nói về kế hoạch trong tương lai.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Find the star sign of each friend to find out about their personality. Do you think the description is correct?

Aries 21/3 - 20/4 independent, active, freedom-loving

Taurus 21/4 - 20/5 patient, reliable, hard-working

Gemini 21/5 – 20/6 talkative, curious, active

.........                                                         

Ví dụ 2. Look for your star sign. Do you agree with the description?

 

Ví dụ 3. Each student looks at one schedule.

 

 

Example:

A: What are you doing tomorrow?

B: I’m playing football with my friends./I’m not doing anything.

 

 

 

 

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài tập tự luyện

Làm Online

Phản hồi của học sinh (4)

Vương Thị Nguyệt Hằng 25-12-2018 Trả lời

hay quá