Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 4.1. Vocabulary & Pronunciation

Lesson 4.1. Vocabulary & Pronunciation

Vocabulary

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Vocabulary and Pronunciation sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về các từ vựng để gọi tên các địa điểm ở xung quanh nhà mình, để chỉ đường, để mô tả một khu vực và hai âm /iː/ và /ɪ/, như:

  • Các từ: ồn ào, nhàm chán, tuyệt vời, v.v. trong tiếng Anh là gì.
  • Cách đọc đúng các từ police, noisy, sleepy, v.v.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Các từ vựng để gọi tên các địa điểm ở xung quanh nhà mình, để chỉ đường, để mô tả một khu vực: narrow, historic, fantastic, convenient, boring, noisy, polluted, v.v.

2) Cách đọc /iː/ và /ɪ/ trong một từ và trong cả câu. Những từ có chứa /iː/ và /ɪ/.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Write the correct word for each picture.

   ……

    ……

 

Ví dụ 2. Fill each gap with a suitable adjective.

  1. The town has many motorbikes. It’s very ______.
  2. The streets aren’t wide, they’re ______. 

Ví dụ 3. Listen to the sentences and circle the words you hear.

  1. Tommy is living/leaving there.
  2. Shall we hit/heat the oil first?

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)