Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Lesson 4.2. Grammar

Comparative adjectives

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Grammar sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về các tính từ so sánh, như:

  • So sánh xem ai cao hơn, tòa nhà nào lớn hơn, cái nào đắt hơn v.v.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Chuyển từ tính từ sang tính từ so sánh với những từ có 1, 2, hoặc từ 3 âm tiết trở lên.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Look at the pictures of Yen Binh neighbourhood and Long Son neighbourhood. Now write about the differences.

Example: Yen Binh is more crowded than Long Son.

Ví dụ 2. Put the following adjectives in the correct row.

 

fast

happy

noisy

quiet

exciting

heavy

 

One syllable:

Two syllables:

Three or more syllables:


Ví dụ 3. Complete the sentences comparing the pictures. Use comparative form of the adjectives below.

noisy   beautiful   convenient   expensive   modern

  1. This street is ______ that one.

  1. A city house is ______ a country house.

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)