Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 4.3. Communication

Lesson 4.3. Communication

Listening & Speaking

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Communication sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về cách nói chuyện và mô tả một khu vực dân cư, và cách hỏi và chỉ đường, như:

  • Mô tả những ngôi nhà, cửa hàng trong một khu phố.
  • Hỏi đường đến bưu điện, rạp chiếu phim v.v.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Những từ, câu văn để miêu tả một khu vực dân cư.

2) Những câu hỏi về đường đi đến một nơi nào đó, những từ và câu để chỉ dẫn đường đi.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill in the gaps.

Welcome to Hoi An! Hoi An is famous for its (1) ______ buildings, shops, pagodas and houses. They’re older than in other cities in Viet Nam. The streets are very narrow so it is more (2) ______ to walk there. OK. Let’s start our tour! First, go to Quan Cong Temple. To get there, walk (3) ______ for 5 minutes.

Ví dụ 2. Choose one of the cities below. Create an audio guide for your city.

 

 

Ví dụ 3. Match the questions with the correct answers.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)