Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 6.1. Vocabulary & Pronunciation

Lesson 6.1. Vocabulary & Pronunciation

Vocabulary

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Vocabulary and Pronunciation sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về: những đồ vật, hoạt động liên quan đến Tết, và hai âm /s/ và /ʃ/, như:

  • Các từ: pháo hoa, tiền lì xì, hoa đào, v.v. trong tiếng Anh là gì.
  • Cách đọc đúng các từ school, spring, shopping, summer, rice, v.v.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Từ vựng về những đồ vật và hoạt động liên quan đến Tết: fireworks, pagoda, calendar, present, flower, wish, v.v.

 

2) Cách đọc /s/ và /ʃ/ trong một từ và trong cả câu. Những từ có chứa /s/ và /ʃ/.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Listen and repeat the words below.

wish   fireworks   furniture    present   flower   pagoda   calendar   special food  

Ví dụ 2. Match the verbs with the suitable nouns.

 

Verbs: go to, cook, give

Nouns: special food, lucky money, a pagoda


Ví dụ 3. Listen and repeat the words.

 

celebrate school special she shopping

 

 

 

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)