Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 6.3. Communication

Lesson 6.3. Communication

Listening & Speaking

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Communication sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về cách nói chuyện về các hoạt động và truyền thống trong những ngày đầu năm, như:

  • Các hoạt động trong những ngày đầu năm của người Nhật Bản, Scotland, Thái Lan, H’Mong.
  • Những câu nói mọi người thường nói với nhau trong năm mới.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Các hoạt động trong những ngày đầu năm

2) Những câu nói mọi người thường nói với nhau trong năm mới.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Match the flags with the countries.

Australia   Holand

 

Ví dụ 2. Prepare pictures of flags. Walk around and meet people. Tell them where you are from. They will tell you your nationality.

 

Example:

A: Hi, I’m from England.

B: You’re English.

 

Ví dụ 3. Rearrange the words in each sentence to make New Year wishes and greetings.

Example:

I/good health and good luck/wish/you

→ I wish you good health and good luck.

  1. I/a Happy New Year/you/wish/.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)